DETASEMEN REMAONG KUTAI

SUMPAH ABDI SUAKA DI TANAH KOETAI

DEMI ALLAH PATIK BERSUMPAH
MENJUNJUNG TINGGI TATA KRAMA
SANTUN DALAM BERKATA
SANTUN DALAM BERTINDAK
SANTUN DALAM GERAK
SANTUN DALAM TINGKAH LAKU
TIDAK MELIHAT HAL YANG BUKAN HAQ
TIDAK MENGINGINKAN HAL YANG BUKAN HAQ
MEMELIHARA DIRI DARI KARMA DUNIA
MEMELIHARA DIRI DARI ADZAB AKHIRAT
DENGAN ADAT, DENGAN ADAB DAN AGAMA
PATIK LURUSKAN HATI DALAM MENGABDI
BERSUAKA

Datasemen Remaong Kutai
Markas Besar KUMPUT